Chuyên đề hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit – Lê Hồ Quang Minh


Tài liệu gồm 173 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lê Hồ Quang Minh, hướng dẫn học sinh khối 12 tự học chuyên đề hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit, thuộc chương trình Giải tích 12 chương 2 và ôn thi tốt nghiệp THPT môn Toán.

Chủ đề 1. LUỸ THỪA VÀ HÀM SỐ LUỸ THỪA.
Vấn đề 1. LUỸ THỪA.
VÍ DỤ MINH HOẠ.
Vấn đề 2. HÀM SỐ LUỸ THỪA.
VÍ DỤ MINH HOẠ.
Dạng 1. Tìm tập xác định của hàm số luỹ thừa.
Dạng 2. Đạo hàm và đồ thị của hàm số luỹ thừa.
BÀI TẬP RÈN LUYỆN.
Bài tập rèn luyện vấn đề 1.
Bài tập rèn luyện vấn đề 2.

Chủ đề 2. LOGARIT.
VÍ DỤ MINH HOẠ.
Dạng 1. Tìm điều kiện xác định của biểu thức logarit.
Dạng 2. Rút gọn và tính giá trị biểu thức logarit.
Dạng 3. Biểu diễn logarit theo các logarit đã biết.
BÀI TẬP RÈN LUYỆN.
Dạng 1. Tìm điều kiện xác định của biểu thức logarit.
Dạng 2. Rút gọn và tính giá trị biểu thức logarit.
Dạng 3. Biểu diễn logarit theo các logarit đã biết.

Chủ đề 3. HÀM SỐ MŨ – HÀM SỐ LOGARIT.
VÍ DỤ MINH HOẠ.
Dạng 1. Tìm tập xác định của hàm số logarit.
Dạng 2. Đạo hàm và đồ thị của hàm số mũ – logarit.
Dạng 3. Các bài toán thực tế về hàm số mũ.
Dạng 4. Cực trị hàm số mũ – logarit và min max hàm nhiều biến.
BÀI TẬP RÈN LUYỆN.
Dạng 1. Tìm tập xác định của hàm số logarit.
Dạng 2. Đạo hàm và đồ thị của hàm số mũ – logarit.
Dạng 3. Các bài toán thực tế về hàm số mũ.
Dạng 4. Cực trị hàm số mũ – logarit và min max hàm nhiều biến.
Cực trị của hàm số mũ và hàm số logarit.
Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số mũ và logarit.

Chủ đề 4. PHƯƠNG TRÌNH MŨ – LOGARIT.
VÍ DỤ MINH HOẠ.
Dạng 1. Phương trình mũ không chứa tham số.
Dạng 2. Phương trình logarit không chứa tham số.
Dạng 3. Phương trình mũ – logarit chứa tham số.
BÀI TẬP RÈN LUYỆN.
Dạng 1. Phương trình mũ không chứa tham số.
Dạng 2. Phương trình logarit không chứa tham số.
Dạng 3. Phương trình mũ – logarit chứa tham số.

Chủ đề 5. BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ – LOGARIT.
VÍ DỤ MINH HOẠ.
Dạng 1. Bất phương trình mũ không chứa tham số.
Dạng 2. Bất phương trình logarit không chứa tham số.
Dạng 3. Bất phương trình mũ – logarit chứa tham số.
BÀI TẬP RÈN LUYỆN.
Dạng 1. Bất phương trình mũ không chứa tham số.
Dạng 2. Bất phương trình logarit không chứa tham số.
Dạng 3. Bất phương trình mũ – logarit chứa tham số.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com