Chuyên đề thể tích khối đa diện – Lê Minh Tâm


Tài liệu gồm 127 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lê Minh Tâm, tổng hợp kiến thức cần nhớ, các dạng toán kèm phương pháp giải và bài tập chuyên đề thể tích khối đa diện, giúp học sinh lớp 12 tham khảo khi học chương trình Hình học 12 chương 1: Khối đa diện và thể tích của chúng và ôn thi tốt nghiệp THPT môn Toán.

Mục lục tài liệu chuyên đề thể tích khối đa diện – Lê Minh Tâm:
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
II. CÁC DẠNG BÀI TẬP
+ Dạng toán 1. CHÓP CÓ CẠNH BÊN VUÔNG GÓC VỚI ĐÁY (Trang 6).
+ Dạng toán 2. CHÓP CÓ MẶT BÊN VUÔNG GÓC VỚI ĐÁY (Trang 8).
+ Dạng toán 3. CHÓP ĐỀU (Trang 11).
+ Dạng toán 4. TỶ SỐ THỂ TÍCH (Trang 14).
+ Dạng toán 5. TỔNG HIỆU THỂ TÍCH (Trang 18).
+ Dạng toán 6. THỂ TÍCH LĂNG TRỤ ĐỨNG (Trang 24).
+ Dạng toán 7. THỂ TÍCH LĂNG TRỤ XIÊN (Trang 29).
+ Dạng toán 8. THỂ TÍCH KHỐI LẬP PHƯƠNG – KHỐI HỘP (Trang 33).
+ Dạng toán 9. KHỐI ĐA DIỆN ĐƯỢC CẮT RA TỪ KHỐI LĂNG TRỤ (Trang 37).
+ Dạng toán 10. MAX – MIN THỂ TÍCH (Trang 44).
III. BÀI TẬP RÈN LUYỆN
IV. BẢNG ĐÁP ÁN THAM KHẢO
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]