Các dạng bài tập hình học không gian


Tài liệu gồm 34 trang, được biên soạn bởi quý thầy, cô giáo giảng dạy bộ môn Toán học tại trường THPT Marie Curie, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, phân dạng và tuyển chọn các bài toán trắc nghiệm + tự luận chuyên đề hình học không gian, giúp học sinh lớp 12 tự học chương trình Hình học 12 chương 1 và chương 2.

VẤN ĐỀ 1. GÓC.
1. Góc giữa hai đường thẳng.
2. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng.
3. Góc giữa hai mặt phẳng.
VẤN ĐỀ 2. KHOẢNG CÁCH.
1. Khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng.
2. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau.
VẤN ĐỀ 3. THỂ TÍCH KHỐI CHÓP.
1. Thể tích khối chóp.
2. Tỉ số thể tích.
3. Một số hình chóp đặc biệt.
4. Một số tính chất cần nhớ khi vẽ hình.
VẤN ĐỀ 4. THỂ TÍCH LĂNG TRỤ.
1. Thể tích khối lăng trụ.
2. Một số hình lăng trụ đặc biệt.
VẤN ĐỀ 5. KHỐI NÓN VÀ HÌNH NÓN.
1. Thể tích khối nón.
2. Diện tích xung quanh của hình nón.
3. Diện tích toàn phần của hình nón.
VẤN ĐỀ 6. KHỐI TRỤ VÀ HÌNH TRỤ.
1. Thể tích khối trụ.
2. Diện tích xung quanh của hình trụ.
3. Diện tích toàn phần của hình trụ.
VẤN ĐỀ 7. KHỐI CẦU VÀ MẶT CẦU.
1. Thể tích khối cầu.
2. Diện tích mặt cầu.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]