Toàn tập thể tích khối đa diện cơ bản


Tài liệu gồm 34 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lương Tuấn Đức (Giang Sơn), tuyển tập hệ thống bài tập trắc nghiệm chuyên đề thể tích khối đa diện cơ bản lớp 12 THPT.

Cơ bản thể tích khối chóp (phần 1).
Cơ bản thể tích khối chóp (phần 2).
Cơ bản thể tích khối chóp (phần 3).
Cơ bản thể tích khối chóp (phần 4).
Cơ bản thể tích khối chóp (phần 5).
Cơ bản thể tích khối chóp (phần 6).
Cơ bản thể tích khối chóp (phần 7).
Cơ bản thể tích khối chóp (phần 8).
Cơ bản thể tích khối chóp (phần 9).
Cơ bản thể tích khối lăng trụ (phần 1).
Cơ bản thể tích khối lăng trụ (phần 2).
Cơ bản thể tích khối lăng trụ (phần 3).
Cơ bản thể tích khối lăng trụ (phần 4).
Cơ bản thể tích khối lăng trụ (phần 5).
Cơ bản thể tích khối lăng trụ (phần 6).
Cơ bản thể tích khối lăng trụ (phần 7).
Cơ bản thể tích khối lăng trụ (phần 8).
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]