Đề kiểm tra Đại số 10 chương 1 (Mệnh đề – Tập hợp) trường THPT Nguyễn Trung Trực – Bình Định


Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 1 chủ đề mệnh đề và tập hợp trường THPT Nguyễn Trung Trực, tỉnh Bình Định gồm 8 mã đề, mỗi mã đề gồm 12 câu hỏi trắc nghiệm và 2 bài toán tự luận.

Trích dẫn đề kiểm tra:
+ Khi sử dụng máy tính bỏ túi với 7 chữ số thập phân ta được: √3 = 1,7320508. Giá trị gần đúng của 3 với độ chính xác đến hàng phần trăm là :
A. 1,80
B. 1,83
C. 1,73
D. 1,70
+ Câu nào sau đây không phải là mệnh đề?
A.Trái đất hình tròn
B.Bạn bao nhiêu tuổi?
[ads]
C. 4 khác 5
D.Hôm nay là chủ nhật.
+ Cho A, B là hai tập hợp, x ∈ A hoặc x ∈ B. Xét xem trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?
A. x ∈ A ∩ B
B. x ∈ A\B
C. x ∈ B|A
D. x ∈ A ∪ B
+ Cho hai tập hợp A = [-2; 4) và B = (0; 5]. Xác định các tập hợp sau : A ∩ B, A ∪ B, B\A, CRA
+ Cho mệnh đề A: ∀x ∈ R: x^2 – 4x + 3 ≠ 0. Xét tính đúng sai của mệnh đề A và phủ định mệnh đề đó.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com