Đề kiểm tra Đại số 10 chương 1 (Mệnh đề – Tập hợp) trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương


Đề kiểm tra Đại số 10 chương 1 (Mệnh đề – Tập hợp) năm học 2017 – 2018 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương gồm 2 mã đề, mỗi mã đề gồm 4 câu hỏi tự luận, thời gian làm bài 45 phút, đề kiểm tra có lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề kiểm tra:
+ Xét tính đúng sai, lập mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau.
a) ∀n ∈ N: 3n chia hết cho n
b) ∃x ∈ Z: x > 2x
c) ∃x ∈ Q: x^ +1 = 5x
[ads]
d) ∃n ∈ N: n^ + 5n + 4 < 0
e) 5 là số vô tỉ
f) Số 2017 chia hết cho 4
+ Cho A = [-2; 4); B = [2; +∞); C = [m + 1; 7); D = [-3; 2m – 1]
a) Biểu diễn tập hợp A, B trên trục số và tìm giao của chúng
b) Tìm m để B ∩ D = ∅
c) Tìm m để C ⊂ D
+ Hãy xác định tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử của nó biết rằng:
A = {x ∈ R: (x – 2)(x + 1)(x + 4)(x + 7) = 19}
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com