Đề kiểm tra Đại số 10 chương 1 năm 2018 – 2019 trường Trần Đại Nghĩa – Đắk Lắk


Đề kiểm tra Đại số 10 chương 1 năm 2018 – 2019 trường Trần Đại Nghĩa – Đắk Lắk mã đề 100 gồm 2 trang, đề được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, phần trắc nghiệm gồm 10 câu, chiếm 4 điểm, phần tự luận gồm 6 câu, chiếm 6 điểm, học sinh làm bài trong 1 tiết học (45 phút).

Trích dẫn đề kiểm tra Đại số 10 chương 1 năm 2018 – 2019 trường Trần Đại Nghĩa – Đắk Lắk:
+ Cho mệnh đề “Nếu hai tam giác bằng nhau thì diện tích của chúng bằng nhau”. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần để diện tích chúng bằng nhau.
B. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần và đủ để chúng có diện tích bằng nhau.
C. Hai tam giác có diện tích bằng nhau là điều kiện cần để chúng bằng nhau.
D. Hai tam giác có diện tích bằng nhau là điều kiện đủ để chúng bằng nhau.
[ads]
+ Để thành lập các đội tuyển học sinh giỏi khối 10, nhà trường tổ chức thi chọn các môn Toán, Văn, Anh trên tổng số 111 học sinh. Kết quả có: 70 học sinh giỏi Toán, 65 học sinh giỏi Văn, 62 học sinh giỏi Anh. Trong đó có 49 học sinh giỏi cả hai môn Văn và Toán, 32 học sinh giỏi cả hai môn Toán và Anh, 34 học sinh giỏi cả hai môn Văn và Anh. Xác định số học sinh giỏi cả ba môn Văn, Toán, Anh. Biết rằng có 6 học sinh không đạt yêu cầu cả ba môn.
+ Cho hai tập hợp M = {1;2;3;5} và N = {2;6;-1}. Xét các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng?
A. M ∩ N = {2}.
B. M ∩ N = {-1;1;2;3;5;6}.
C. M ∩ N = {1;3;5}.
D. M ∩ N = {6;-1}.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com