Các dạng bài tập dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân


Tài liệu gồm 30 trang, được biên soạn bởi quý thầy, cô giáo giảng dạy bộ môn Toán học tại trường THPT Marie Curie, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, phân dạng và tuyển chọn các bài toán trắc nghiệm + tự luận chuyên đề dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân, giúp học sinh lớp 11 tự học chương trình Đại số và Giải tích 11 chương 3.

VẤN ĐỀ 1. PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC.
VẤN ĐỀ 2. DÃY SỐ.
DẠNG 1. XÁC ĐỊNH SỐ HẠNG CỦA MỘT DÃY SỐ.
DẠNG 2. DÃY SỐ TĂNG , DÃY SỐ GIẢM.
DẠNG 3. DÃY SỐ BỊ CHẶN.
VẤN ĐỀ 3. CẤP SỐ CỘNG.
DẠNG 1. XÉT DÃY SỐ (un) CÓ LÀ MỘT CẤP SỐ CỘNG KHÔNG?
DẠNG 2. TÌM SỐ HẠNG THỨ k VÀ CÔNG SAI d CỦA MỘT CẤP SỐ CỘNG.
DẠNG 3. TỔNG n SỐ HẠNG ĐẦU CỦA MỘT CẤP SỐ CỘNG.
VẤN ĐỀ 4. CẤP SỐ NHÂN.
DẠNG 1. XÉT DÃY SỐ (un) CÓ LÀ MỘT CẤP SỐ NHÂN KHÔNG?
DẠNG 2. TÌM SỐ HẠNG THỨ k VÀ CÔNG BỘI q CỦA MỘT CẤP SỐ NHÂN.
DẠNG 3. TỔNG n SỐ HẠNG ĐẦU CỦA MỘT CẤP SỐ NHÂN.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]