Bài tập trắc nghiệm chủ đề đạo hàm có đáp án và lời giải chi tiết

Tài liệu gồm 51 trang, tuyển chọn các bài tập trắc nghiệm chủ đề đạo hàm có đáp án và lời giải chi tiết; giúp học sinh lớp 11 tham khảo khi học chương trình Đại số và Giải tích 11 chương 5.

CHỦ ĐỀ 1: TÍNH ĐẠO HÀM BẰNG ĐỊNH NGHĨA.
CHỦ ĐỀ 2. TÍNH ĐẠO HÀM BẰNG CÔNG THỨC.
CHỦ ĐỀ 3. ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC.
CHỦ ĐỀ 4. VI PHÂN VÀ ĐẠO HÀM CẤP CAO.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]