Tài liệu chuyên đề bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit

Tài liệu gồm 94 trang, tổng hợp lý thuyết, các dạng toán và bài tập tự luận + trắc nghiệm chuyên đề bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit, từ cơ bản đến nâng cao, có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh lớp 12 tham khảo khi học chương trình môn Toán 12.

BÀI 6. BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ – LÔGARIT.
I. LÝ THUYẾT.
II. HỆ THỐNG BÀI TẬP TỰ LUẬN.
+ Dạng 1. Bất phương trình cơ bản – phương pháp đưa về cùng cơ số.
+ Dạng 2. Bất phương trình mũ giải bằng phương pháp đặt ẩn phụ.
+ Dạng 3. Bất phương trình lôgarit giải bằng phương pháp đặt ẩn phụ.
+ Dạng 4. Bất phương trình mũ – lôgarit phương pháp xét hàm.
+ Dạng 5. Một số bài toán kết hợp các phương pháp.
III. HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
1. Bài tập trắc nghiệm trích từ đề tham khảo và đề chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ năm 2017 đến nay.
2. Hệ thống bài tập trắc nghiệm.
+ Dạng 1. Bất phương trình mũ.
+ Dạng 2. Bất phương trình lôgarit.
+ Dạng 3. Bất phương trình mũ – mức độ 2 – 3.
+ Dạng 4. Bất phương trình lôgarit – mức độ 2 – 3.
3. Bài tập trắc nghiệm mức độ vận dụng – vận dụng cao.
+ Dạng 1. Bất phương trình lôgarit chứa tham số.
+ Dạng 2. Bất phương trình mũ chứa tham số.
+ Dạng 3. Bất phương trình nhiều ẩn.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]