Tài liệu chuyên đề phương trình mũ và phương trình lôgarit

Tài liệu gồm 250 trang, tổng hợp lý thuyết, các dạng toán và bài tập tự luận + trắc nghiệm chuyên đề phương trình mũ và phương trình lôgarit, từ cơ bản đến nâng cao, có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh lớp 12 tham khảo khi học chương trình môn Toán 12.

BÀI 5. PHƯƠNG TRÌNH MŨ – LÔGARIT.
I. LÝ THUYẾT.
II. HỆ THỐNG BÀI TẬP TỰ LUẬN.
+ Dạng 1. Phương trình mũ – phương trình lôgarit cơ bản.
+ Dạng 2. Phương trình mũ – phương trình lôgarit đưa về cùng cơ số.
+ Dạng 3. Phương pháp đặt ẩn phụ.
+ Dạng 4. Giải phương trình mũ, phương trình lôgarit bằng phương pháp lôgarit hóa.
+ Dạng 5. Giải phương trình mũ và phương trình lôgarit bằng phương pháp hàm số, đánh giá.
III. HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
1. Bài tập trắc nghiệm trích từ đề tham khảo và đề chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ năm 2017 đến nay.
2. Hệ thống bài tập trắc nghiệm.
+ Dạng 1. Phương trình mũ.
+ Dạng 2. Phương trình lôgarit.
+ Dạng 3. Phương pháp đặt ẩn phụ.
+ Dạng 4. Phương pháp mũ hóa.
+ Dạng 5. Phương pháp hàm số, đánh giá.
3. Bài tập trắc nghiệm mức độ vận dụng – vận dung cao (VD – VDC).

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]