Tìm số hạng tổng quát của dãy số bằng phương pháp sai phân – Mai Xuân Việt


Tài liệu gồm 21 trang hướng dẫn tìm số hạng tổng quát của dãy số bằng phương pháp sai phân, tài liệu do tác giải Mai Xuân Việt biên soạn, nội dung gồm 6 phần:

I – Phương trình sai phân bậc nhất
II – Phương trình sai phân bậc hai
III – Phương trình sai phân bậc ba
IV – Phương trình sai phân bậc cao
V – Một số dạng đặc biệt khác thường gặp của dãy số trong các kì thi
VI – Sử dụng lượng giác để tìm công thức tổng quát của dãy số
[ads]
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com