Đi tìm công thức tổng quát của dãy số – Trần Duy Sơn


Việc biết được công thức tổng quát của một dãy số là một đòi hỏi quan trọng trong việc giải các bài toán về dãy số, từ công thức tổng quát chúng ta có thể có “cái nhìn tường minh” về dãy số đó, tính nhanh được các số hạng trong dãy cũng như thấy được các tính chất của dãy số để vận dụng vào các bài toán khác … Tài liệu gồm 21 trang hướng dẫn tìm công thức tổng quát của dãy số thông qua phân tích cách giải một số bài toán tổng quát thường gặp, để từ đó có thể vận dụng vào các trường hợp cụ thể.

Nội dung tài liệu:
+ Đi tìm công thức tổng quát dãy số
+ Phương trình sai phân tuyến tính
+ Sử dụng phép thế lượng giác để xác định CTTQ dãy số
+ Các bài toán dãy số chọn lọc
+ Bài tập đề nghị
+ Tài liệu tham khảo
[ads]
Bạn đọc có thể xem thêm một số tài liệu hướng dẫn tìm công thức tổng quát của dãy số khác bên dưới:
Cách tìm công thức tổng quát của dãy số cho bởi công thức truy hồi – Phạm Thị Thu Huyền
Phương pháp xác định công thức tổng quát của dãy số – Nguyễn Tất Thu
Tìm số hạng tổng quát của dãy số bằng phương pháp sai phân – Mai Xuân Việt
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com