8 đề trắc nghiệm ôn tập kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 1 có đáp án


Tài liệu gồm 22 trang được biên soạn bởi thầy Nguyễn Bảo Vương tuyển chọn 8 đề trắc nghiệm ôn tập kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 1 có đáp án, mỗi đề gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm khách quan thuộc chủ đề mệnh đề và tập hợp.

Trích dẫn tài liệu 8 đề trắc nghiệm ôn tập kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 1 có đáp án:
+ Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Để phủ định một mệnh đề, ta thêm từ “không” (hoặc “không phải”) vào trước vị ngữ của mệnh đề đó.
B. Cả A và D đều đúng.
C. Để phủ định một mệnh đề, ta bớt từ “không” (hoặc “không phải”) vào trước chủ ngữ của mệnh đề đó.
D. Để phủ định một mệnh đề, ta bớt từ “không” (hoặc “không phải”) vào trước vị ngữ của mệnh đề đó.
[ads]
+ Hãy phát biểu mệnh đề phủ định của mệnh đề sau: “Mọi động vật đều di chuyển được”.
A. “Có một động vật di chuyển được”.
B. “Có ít nhất một động vật không di chuyển được”.
C. “Mọi động vật đều di chuyển được”.
D. “Mọi động vật đều không di chuyển được”.
+ Cho mệnh đề: “Nếu một tam giác là tam giác đều thì nó có 3 cạnh bằng nhau”. Chọn phát biểu sử
dụng thuật ngữ “điều kiện cần”, hoặc “điều kiện đủ” đúng:
A. Điều kiện đủ để một tam giác là tam giác đều là tam giác đó có 3 cạnh bằng nhau.
B. Điều kiện cần để một tam giác là tam giác đều là tam giác đó có 3 cạnh bằng nhau.
C. Điều kiện cần để một tam giác có 3 cạnh bằng nhau là tam giác đó là tam giác đều.
D. Các phát biểu kia đều sai.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com