Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 chương 1 trường THPT Tự Lập – Hà Nội


Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 chương 1 trường THPT Tự Lập – Hà Nội mã đề 109 được biên soạn nhằm kiểm tra chủ đề kiến thức mệnh đề và tập hợp sau khi hoàn thành chương học, đề gồm 30 câu hỏi và bài toán trắc nghiệm khách quan và 4 bài toán tự luận.

Trích dẫn đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 chương 1 trường THPT Tự Lập – Hà Nội:
+ Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề sai?
A. Một tam giác là đều khi và chỉ khi chúng có hai đường trung tuyến bằng nhau và có một góc bằng 60 độ.
B. Một tam giác là vuông khi và chỉ khi nó có một cạnh bình phương bằng tổng bình phương hai cạnh còn lại.
C. Một tứ giác là hình chữ nhật khi và chỉ khi chúng có 3 góc vuông.
D. Hai tam giác bằng nhau khi và chỉ khi chúng đồng dạng và có một góc bằng nhau.
[ads]
+ Trong một lớp học có 40 học sinh, trong đó có 30 học sinh đạt học sinh giỏi môn Toán, 25 học sinh đạt học sinh giỏi môn Văn. Biết rằng chỉ có 5 học sinh không đạt danh hiệu học sinh giỏi môn nào trong cả hai môn Toán và Văn. Hỏi có bao nhiêu học sinh chỉ học giỏi một môn trong hai môn Toán hoặc Văn?
+ Mệnh đề nào sau đây là phủ định của mệnh đề: “Mọi người đều phải đi làm”?
A. Có một người đi làm.
B. Tất cả đều phải đi làm.
C. Có ít nhất một người không đi làm.
D. Mọi người đều không đi làm.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com